Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Justyna Płonka
 


Ostatni klub:MKS Zryw Toruń
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Kodokan Toruń (26) (1991 - 2001)
Kategorie wagowe:
-30 kg(1 start w roku 1991)
-33 kg(1 start w roku 1992)
-36 kg(1 start w roku 1993)
-40 kg(1 start w roku 1994)
-44 kg(3 starty w latach 1994-1996)
-48 kg(18 startów w latach 1996-2001)
-60 kg(1 start w roku 1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-30 kg(1 start w roku 1991)
-33 kg(1 start w roku 1992)
-36 kg(1 start w roku 1993)
-40 kg(1 start w roku 1994)
-44 kg(3 starty w latach 1994-1996)
-48 kg(12 startów w latach 1996-2001)
-60 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek, Koszalin; 07-08.12.1991
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Gdynia; 05-07.10.2001
Długość kariery startowej:9 lat, 304 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1994)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1994 - 1998)
młodzież6 lat(4 starty w latach 1996 - 2001)
seniorzy6 lat(13 startów w latach 1996 - 2001)

Polityka prywatności Judostat.pl