Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jarosław Lewak
 


Ostatni klub:TS Gwardia Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Warszawa (22) (1989 - 2002)
Kategorie wagowe:
-62 kg(1 start w roku 1989)
-65 kg(6 startów w latach 1991-1997)
-66 kg(5 startów w latach 1998-2001)
-71 kg(6 startów w latach 1992-1999)
-73 kg(2 starty w roku 2002)
-75 kg(2 starty w latach 1998-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-62 kg(1 start w roku 1989)
-65 kg(6 startów w latach 1991-1997)
-66 kg(4 starty w latach 1998-2001)
-71 kg(5 startów w latach 1992-1995)
-75 kg(2 starty w latach 1998-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Kielce; .07.1989
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Seniorów, Gdańsk; 07.09.2002
Długość kariery startowej:13 lat, 283 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1989)
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
młodzież1 rok(1 start w roku 1995)
seniorzy12 lat(17 startów w latach 1991 - 2002)

Polityka prywatności Judostat.pl