Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Filip Bieli雟ki
 


Ostatni klub:KSJ Gwardia Koszalin
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KSJ Gwardia Koszalin (23) (2015 - 2018)
Kategorie wagowe:
-38 kg(6 startów w roku 2015)
-42 kg(8 startów w roku 2016)
-46 kg(6 startów w latach 2016-2017)
-50 kg(3 starty w roku 2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-38 kg(1 start w roku 2015)
-42 kg(1 start w roku 2016)
-46 kg(1 start w roku 2017)
-50 kg(1 start w roku 2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski M這dzik闚 i M這dziczek, Suchy Las; 28.03.2015
Ostatnie zawody:Puchar Polski Juniorek M這dszych i Junior闚 M這dszych - Judo Baltic Cup, Gdynia; 09.06.2018
Długość kariery startowej:3 lata, 73 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(13 startów w latach 2015 - 2016)
juniorzy m這dsi3 lata(10 startów w latach 2016 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl