Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Konstancja Perajska
 


Ostatni klub:UKS Narew Łapy
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Narew ζpy (22) (2015 - 2019)
Kategorie wagowe:
-52 kg(4 starty w roku 2015)
-63 kg(8 startów w latach 2016-2017)
-70 kg(9 startów w latach 2017-2018)
+70 kg(1 start w roku 2019)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 2015)
-63 kg(1 start w roku 2016)
-70 kg(2 starty w latach 2017-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski M這dzik闚 i M這dziczek, Suchy Las; 28.03.2015
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Mazowsza Junior闚 mlodszych U-18, Mysiad這; 16.02.2019
Długość kariery startowej:3 lata, 326 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(9 startów w latach 2015 - 2016)
juniorzy m這dsi3 lata(9 startów w latach 2017 - 2019)
juniorzy2 lata(4 starty w latach 2017 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl