Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Patryk Wawrzyczek
 


Ostatni klub:KS AZS AWF Katowice
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia Bielsko-Biała (33) (2008 - 2014)
KS AZS AWF Katowice (8) (2015 - 2016)
Kategorie wagowe:
-50 kg(1 start w roku 2008)
-55 kg(11 startów w latach 2009-2011)
-60 kg(19 startów w latach 2011-2014)
-66 kg(10 startów w latach 2013-2016)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(5 startów w latach 2012-2014)
-66 kg(5 startów w latach 2014-2016)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych, Jezierzyce; 15-16.11.2008
Ostatnie zawody:Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Katowice; 22-23.10.2016
Długość kariery startowej:7 lat, 347 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi4 lata(12 startów w latach 2008 - 2011)
juniorzy6 lat(16 startów w latach 2010 - 2015)
młodzież1 rok(1 start w roku 2016)
seniorzy5 lat(12 startów w latach 2012 - 2016)

Polityka prywatności Judostat.pl