Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Wojciech Drygała
 


Ostatni klub:UKS 3 Piła
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS 3 Piła (23) (2015 - 2021)
Kategorie wagowe:
-46 kg(2 starty w roku 2015)
-50 kg(1 start w roku 2015)
-55 kg(5 startów w roku 2016)
-60 kg(10 startów w latach 2016-2021)
-66 kg(2 starty w latach 2017-2020)
-68 kg(3 starty w latach 2019-2021)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-50 kg(1 start w roku 2015)
-55 kg(1 start w roku 2016)
-60 kg(2 starty w latach 2017-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Młodzików i Młodziczek, Suchy Las; 28.03.2015
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Wielkopolski U21 2001-2005, Poznań; 13.02.2021
Długość kariery startowej:5 lat, 324 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(6 startów w latach 2015 - 2018)
juniorzy młodsi4 lata(11 startów w latach 2015 - 2018)
juniorzy4 lata(3 starty w latach 2018 - 2021)
seniorzy3 lata(3 starty w latach 2019 - 2021)

Polityka prywatności Judostat.pl