Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kacper Sionkowski
 


Ostatni klub:MKS Judo Chełm
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MKS Judo Che軛 (4) (2015 - 2017)
Kategorie wagowe:
-66 kg(1 start w roku 2015)
-73 kg(3 starty w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(1 start w roku 2015)
-73 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dzik闚 i M這dziczek, Bochnia; 03-04.10.2015
Ostatnie zawody:OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Gorz闚 Wielkopolski; 05-06.05.2017
Długość kariery startowej:1 rok, 215 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 2015)
juniorzy m這dsi1 rok(3 starty w roku 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl