Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jakub Substelny
 


Ostatni klub:UKS Judo Wolbrom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Judo Wolbrom (17) (2016 - 2018)
Kategorie wagowe:
-46 kg(15 startów w latach 2016-2018)
-55 kg(2 starty w roku 2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-46 kg(3 starty w latach 2016-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek M這dszych i Junior闚 M這dszych, Pi豉; 09-10.04.2016
Ostatnie zawody:Puchar Polski Juniorek i Junior闚, Sochaczew; 15.09.2018
Długość kariery startowej:2 lata, 164 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 2018)
juniorzy m這dsi3 lata(14 startów w latach 2016 - 2018)
juniorzy1 rok(2 starty w roku 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl