Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Nikola Szlachta
 


Ostatni klub:UKS Judo Wolbrom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Wisła Kraków (17) (2013 - 2016)
UKS Judo Wolbrom (14) (2016 - 2017)
Kategorie wagowe:
-33 kg(1 start w roku 2013)
-36 kg(2 starty w roku 2014)
-40 kg(6 startów w latach 2014-2015)
-44 kg(18 startów w latach 2015-2017)
-48 kg(4 starty w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-36 kg(1 start w roku 2014)
-40 kg(1 start w roku 2015)
-44 kg(3 starty w latach 2015-2017)
-48 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Warsaw Judo Open U14, Warszawa; 28-29.09.2013
Ostatnie zawody:XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i juniorów młodszych, Gdynia; 11.11.2017
Długość kariery startowej:4 lata, 45 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(7 startów w latach 2013 - 2015)
juniorzy młodsi4 lata(19 startów w latach 2014 - 2017)
juniorzy2 lata(4 starty w latach 2016 - 2017)
seniorzy1 rok(1 start w roku 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl