Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Piotr Kuczera
 


Ostatni klub:KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Polonia Rybnik (26) (2009 - 2016)
KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik (6) (2016 - 2018)
Kategorie wagowe:
-60 kg(1 start w roku 2009)
-66 kg(3 starty w roku 2010)
-73 kg(5 startów w roku 2011)
-81 kg(5 startów w latach 2011-2012)
-90 kg(18 startów w latach 2012-2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-81 kg(1 start w roku 2012)
-90 kg(11 startów w latach 2012-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Piła; 28-29.03.2009
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 05-06.10.2018
Długość kariery startowej:9 lat, 197 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(7 startów w latach 2009 - 2011)
juniorzy5 lat(14 startów w latach 2011 - 2015)
młodzież1 rok(1 start w roku 2017)
seniorzy7 lat(10 startów w latach 2012 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl