Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Żemła-Krajewska
 


Ostatni klub:KJ Koka Jastrzębie-Zdrój
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS AWFiS Gdańsk (15) (1999 - 2002)
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój (18) (1992 - 2006)
Kategorie wagowe:
-40 kg(3 starty w latach 1992-1994)
-44 kg(2 starty w latach 1994-1995)
-48 kg(28 startów w latach 1995-2006)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-40 kg(3 starty w latach 1992-1994)
-44 kg(2 starty w latach 1994-1995)
-48 kg(15 startów w latach 1995-2003)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików, Koszalin; 05-06.12.1992
Ostatnie zawody:Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek, Opole; 04-05.02.2006
Długość kariery startowej:13 lat, 59 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1994)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1994 - 1998)
młodzież5 lat(3 starty w latach 1996 - 2000)
seniorzy12 lat(22 startów w latach 1995 - 2006)

Polityka prywatności Judostat.pl