Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Weronika Rainczuk
 


Ostatni klub:KS AZS AWFiS Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
GKS Czarni Bytom (21) (1995 - 2002)
KS AZS AWFiS Gda雟k (17) (2003 - 2007)
Kategorie wagowe:
-52 kg(1 start w roku 1995)
-56 kg(1 start w roku 1995)
-61 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-63 kg(32 startów w latach 1998-2007)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 1995)
-56 kg(1 start w roku 1995)
-61 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-63 kg(13 startów w latach 1998-2007)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Wroc豉w; 12-14.05.1995
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Warszawa; 01-03.06.2007
Długość kariery startowej:12 lat, 19 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1995 - 1996)
juniorzy m這dsi5 lat(5 startów w latach 1995 - 1999)
juniorzy5 lat(6 startów w latach 1997 - 2001)
m這dzie5 lat(4 starty w latach 2001 - 2005)
seniorzy8 lat(21 startów w latach 2000 - 2007)

Polityka prywatności Judostat.pl