Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kamil Panek
 


Ostatni klub:KS AZS AWFiS Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MKS Truso Elbl庵 (10) (1997 - 2002)
KS AZS AWFiS Gda雟k (37) (2002 - 2010)
Kategorie wagowe:
-71 kg(1 start w roku 1997)
-81 kg(1 start w roku 1998)
-90 kg(22 startów w latach 1999-2004)
-100 kg(21 startów w latach 2005-2010)
OPEN(2 starty w latach 2007-2009)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-71 kg(1 start w roku 1997)
-81 kg(1 start w roku 1998)
-90 kg(9 startów w latach 1999-2004)
-100 kg(7 startów w latach 2005-2010)
OPEN(2 starty w latach 2007-2009)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dzik闚, Ostrowiec 安i皻okrzyski; 29-30.11.1997
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Koszalin; 24-26.09.2010
Długość kariery startowej:12 lat, 297 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1997 - 1998)
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 1999)
juniorzy3 lata(6 startów w latach 2000 - 2002)
m這dzie3 lata(6 startów w latach 2003 - 2005)
seniorzy9 lat(32 startów w latach 2002 - 2010)

Polityka prywatności Judostat.pl