Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Arkadiusz Janoci雟ki
 


Ostatni klub:UKS Spartakus Lublin
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Lublinianka Lublin (29) (1992 - 2003)
UKS Spartakus Lublin (1) (2004)
Kategorie wagowe:
-43 kg(1 start w roku 1992)
-55 kg(1 start w roku 1995)
-60 kg(2 starty w roku 1996)
-65 kg(1 start w roku 1997)
-66 kg(10 startów w latach 1998-2000)
-73 kg(15 startów w latach 2001-2004)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-43 kg(1 start w roku 1992)
-55 kg(1 start w roku 1995)
-60 kg(2 starty w roku 1996)
-65 kg(1 start w roku 1997)
-66 kg(6 startów w latach 1998-2000)
-73 kg(3 starty w latach 2001-2002)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek i M這dzik闚, Koszalin; 05-06.12.1992
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Senior闚, Warszawa; 03-04.04.2004
Długość kariery startowej:11 lat, 121 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 1992)
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 1996)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1995 - 1998)
m這dzie3 lata(5 startów w latach 1999 - 2001)
seniorzy7 lat(19 startów w latach 1998 - 2004)

Polityka prywatności Judostat.pl