Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Julia Cechowska
 


Ostatni klub:TS Wisła Kraków
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Błękitni Tarnów (11) (1992 - 2003)
TS Wisła Kraków (37) (1995 - 2010)
Kategorie wagowe:
-53 kg(1 start w roku 1992)
-56 kg(1 start w roku 1992)
-57 kg(1 start w roku 1993)
-60 kg(3 starty w latach 1993-1994)
-65 kg(9 startów w latach 1995-1999)
-66 kg(8 startów w latach 1998-2001)
-73 kg(21 startów w latach 2001-2010)
-75 kg(2 starty w latach 1999-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-53 kg(1 start w roku 1992)
-56 kg(1 start w roku 1992)
-57 kg(1 start w roku 1993)
-60 kg(3 starty w latach 1993-1994)
-65 kg(8 startów w latach 1995-1997)
-66 kg(5 startów w latach 1998-2001)
-73 kg(4 starty w latach 2003-2009)
-75 kg(2 starty w latach 1999-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Wrocław; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:Puchar Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 13-14.03.2010
Długość kariery startowej:17 lat, 279 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1992)
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1993 - 1996)
młodzież4 lata(4 starty w latach 1995 - 1998)
seniorzy17 lat(37 startów w latach 1994 - 2010)

Polityka prywatności Judostat.pl