Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Paweł Pytliński
 


Ostatni klub:TS Wisła Kraków
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Pałac Młodzieży Tarnów (9) (1992 - 1997)
TS Wisła Kraków (35) (1998 - 2009)
Kategorie wagowe:
-51 kg(1 start w roku 1992)
-57 kg(1 start w roku 1993)
-71 kg(2 starty w latach 1995-1996)
-78 kg(4 starty w latach 1996-1997)
+85 kg(1 start w roku 1999)
-90 kg(10 startów w latach 1998-2002)
-100 kg(9 startów w latach 2003-2005)
+100 kg(14 startów w latach 2006-2009)
OPEN(1 start w roku 1997)
+75 kg(1 start w roku 1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-51 kg(1 start w roku 1992)
-57 kg(1 start w roku 1993)
-71 kg(2 starty w latach 1995-1996)
-78 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-90 kg(5 startów w latach 1998-2002)
-100 kg(2 starty w latach 2003-2004)
+100 kg(4 starty w latach 2006-2009)
OPEN(1 start w roku 1997)
+75 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików, Koszalin; 05-06.12.1992
Ostatnie zawody:Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów, Wrocław; 17-18.10.2009
Długość kariery startowej:16 lat, 314 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1992)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1993)
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1995 - 1997)
młodzież4 lata(3 starty w latach 1996 - 1999)
seniorzy14 lat(36 startów w latach 1996 - 2009)

Polityka prywatności Judostat.pl