Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Patrycja Bokiej
 


Ostatni klub:KJ Samuraj Koszalin
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KSJ Gwardia Koszalin (16) (1992 - 1998)
KS AZS-AWF Wroc豉w (23) (1999 - 2003)
KJ Samuraj Koszalin (2) (2003 - 2004)
Kategorie wagowe:
-52 kg(1 start w roku 1992)
-56 kg(8 startów w latach 1992-1995)
-57 kg(10 startów w latach 2001-2004)
-61 kg(6 startów w latach 1996-1999)
-63 kg(15 startów w latach 1998-2001)
OPEN(1 start w roku 2001)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 1992)
-56 kg(8 startów w latach 1992-1995)
-57 kg(3 starty w latach 2001-2003)
-61 kg(5 startów w latach 1996-1997)
-63 kg(7 startów w latach 1998-2001)
OPEN(1 start w roku 2001)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Wroc豉w; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Senior闚, Warszawa; 03-04.04.2004
Długość kariery startowej:11 lat, 304 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy m這dsi3 lata(3 starty w latach 1992 - 1994)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1994 - 1998)
m這dzie7 lat(6 startów w latach 1995 - 2001)
seniorzy10 lat(25 startów w latach 1995 - 2004)

Polityka prywatności Judostat.pl