Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Zabrocka
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia Bielsko-Bia豉 (29) (1995 - 2003)
KS AZS-AWF Wroc豉w (17) (2004 - 2008)
Kategorie wagowe:
-36 kg(1 start w roku 1995)
-40 kg(1 start w roku 1996)
-44 kg(1 start w roku 1997)
-48 kg(41 startów w latach 1999-2008)
-52 kg(2 starty w latach 2003-2004)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-36 kg(1 start w roku 1995)
-40 kg(1 start w roku 1996)
-44 kg(1 start w roku 1997)
-48 kg(11 startów w latach 1999-2008)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, Radom; 02-03.12.1995
Ostatnie zawody:Puchar Polski - Dru篡nowe Mistrzostwa Polski, Wroc豉w; 25-26.10.2008
Długość kariery startowej:12 lat, 325 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1995 - 1996)
juniorzy m這dsi3 lata(2 starty w latach 1997 - 1999)
juniorzy3 lata(6 startów w latach 2000 - 2002)
m這dzie5 lat(6 startów w latach 2000 - 2004)
seniorzy9 lat(30 startów w latach 2000 - 2008)

Polityka prywatności Judostat.pl