Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Przemysław Nyklarz
 


Ostatni klub:KS Gwardia Opole
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój (19) (1995 - 2003)
TS Gwardia Opole (18) (2004 - 2007)
Kategorie wagowe:
-50 kg(1 start w roku 1996)
-55 kg(1 start w roku 1996)
-60 kg(2 starty w latach 1995-1997)
-66 kg(1 start w roku 1997)
-73 kg(1 start w roku 1998)
-81 kg(12 startów w latach 1999-2004)
-90 kg(19 startów w latach 2002-2007)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-50 kg(1 start w roku 1996)
-55 kg(1 start w roku 1996)
-60 kg(2 starty w latach 1995-1997)
-66 kg(1 start w roku 1997)
-73 kg(1 start w roku 1998)
-81 kg(4 starty w latach 1999-2004)
-90 kg(4 starty w latach 2002-2007)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodzików, Piła; 09-10.12.1995
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 01-03.06.2007
Długość kariery startowej:11 lat, 172 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(3 starty w latach 1995 - 1997)
juniorzy młodsi4 lata(4 starty w latach 1996 - 1999)
juniorzy2 lata(4 starty w latach 2000 - 2001)
młodzież3 lata(4 starty w latach 2002 - 2004)
seniorzy7 lat(22 startów w latach 2001 - 2007)

Polityka prywatności Judostat.pl