Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Barbara Letka
 


Nazwisko rodowe:Bukowska
Ostatni klub:WKS Śląsk Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia Bielsko-Biała (6) (1993 - 1996)
KS Judo Czechowice-Dziedzice (23) (1997 - 2004)
WKS ¦l±sk Wrocław (11) (2005 - 2008)
Kategorie wagowe:
-30 kg(1 start w roku 1993)
-32 kg(1 start w roku 1994)
-36 kg(1 start w roku 1995)
-40 kg(1 start w roku 1996)
-44 kg(3 starty w latach 1995-1997)
-48 kg(3 starty w latach 1998-1999)
-52 kg(21 startów w latach 2000-2005)
-57 kg(9 startów w latach 2006-2008)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-30 kg(1 start w roku 1993)
-32 kg(1 start w roku 1994)
-36 kg(1 start w roku 1995)
-40 kg(1 start w roku 1996)
-44 kg(3 starty w latach 1995-1997)
-48 kg(3 starty w latach 1998-1999)
-52 kg(9 startów w latach 2000-2005)
-57 kg(3 starty w latach 2006-2008)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek, Piła; 11-12.12.1993
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Bielsko-Biała; 19-21.09.2008
Długość kariery startowej:14 lat, 281 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(2 starty w latach 1993 - 1994)
juniorzy młodsi4 lata(3 starty w latach 1995 - 1998)
juniorzy6 lat(6 startów w latach 1995 - 2000)
młodzież2 lata(2 starty w latach 2001 - 2002)
seniorzy10 lat(27 startów w latach 1999 - 2008)

Polityka prywatności Judostat.pl