Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agata Janiszewska
 


Ostatni klub:TS Gwardia Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Warszawa (29) (1995 - 2004)
Kategorie wagowe:
-52 kg(1 start w roku 1995)
-56 kg(3 starty w latach 1996-1997)
-57 kg(2 starty w latach 1998-1999)
-63 kg(23 startów w latach 2000-2004)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 1995)
-56 kg(3 starty w latach 1996-1997)
-57 kg(2 starty w latach 1998-1999)
-63 kg(5 startów w latach 2001-2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Wroc豉w; 12-14.05.1995
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski M這dzie篡, Opole; 06-07.03.2004
Długość kariery startowej:8 lat, 301 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy3 lata(2 starty w latach 1996 - 1998)
juniorzy m這dsi5 lat(4 starty w latach 1995 - 1999)
juniorzy3 lata(6 startów w latach 2000 - 2002)
m這dzie5 lat(5 startów w latach 2000 - 2004)
seniorzy4 lata(12 startów w latach 2000 - 2003)

Polityka prywatności Judostat.pl