Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Artur Lewandowski
 


Ostatni klub:KU AZS UKW Bydgoszcz
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
GKS Olimpia Grudzi康z (22) (1998 - 2006)
KU AZS UKW Bydgoszcz (4) (2006 - 2008)
Kategorie wagowe:
-60 kg(1 start w roku 1998)
-66 kg(2 starty w latach 1999-2000)
-73 kg(3 starty w latach 2000-2002)
-81 kg(1 start w roku 2003)
-90 kg(7 startów w latach 2002-2005)
-100 kg(11 startów w latach 2004-2007)
+100 kg(1 start w roku 2008)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(1 start w roku 1998)
-66 kg(1 start w roku 1999)
-73 kg(2 starty w latach 2000-2002)
-90 kg(1 start w roku 2003)
-100 kg(4 starty w latach 2004-2007)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek i M這dzik闚, Wroc豉w; 21-22.11.1998
Ostatnie zawody:Puchar Polski - Dru篡nowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Opole; 09-10.02.2008
Długość kariery startowej:9 lat, 80 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1998 - 1999)
juniorzy m這dsi1 rok(2 starty w roku 2000)
juniorzy3 lata(6 startów w latach 2001 - 2003)
m這dzie4 lata(6 startów w latach 2003 - 2006)
seniorzy6 lat(10 startów w latach 2003 - 2008)

Polityka prywatności Judostat.pl