Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Magdalena Fojcik
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Polonia Rybnik (19) (2000 - 2006)
KS AZS-AWF Wroc豉w (17) (2007 - 2009)
Kategorie wagowe:
-57 kg(1 start w roku 2000)
-63 kg(28 startów w latach 2001-2009)
-70 kg(7 startów w latach 2004-2009)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-57 kg(1 start w roku 2000)
-63 kg(10 startów w latach 2001-2009)
-70 kg(1 start w roku 2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, S逝psk; 03.12.2000
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Opole; 02-04.10.2009
Długość kariery startowej:8 lat, 300 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 2000)
juniorzy m這dsi2 lata(5 startów w latach 2001 - 2002)
juniorzy3 lata(4 starty w latach 2003 - 2005)
m這dzie3 lata(5 startów w latach 2006 - 2008)
seniorzy7 lat(21 startów w latach 2003 - 2009)

Polityka prywatności Judostat.pl