Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Milena Słupczewska
 


Ostatni klub:UKS Kodokan Toruń
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Kodokan Toruń (42) (1996 - 2007)
Kategorie wagowe:
-52 kg(1 start w roku 1996)
-61 kg(1 start w roku 1997)
+70 kg(3 starty w roku 2000)
-78 kg(2 starty w latach 1998-1999)
+78 kg(35 startów w latach 2000-2007)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 1996)
-61 kg(1 start w roku 1997)
+70 kg(1 start w roku 2000)
-78 kg(2 starty w latach 1998-1999)
+78 kg(10 startów w latach 2001-2007)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek, Wrocław; 06.12.1996
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 01-03.06.2007
Długość kariery startowej:10 lat, 174 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(4 starty w latach 1996 - 1999)
juniorzy młodsi1 rok(3 starty w roku 2000)
juniorzy4 lata(10 startów w latach 2000 - 2003)
młodzież6 lat(6 startów w latach 2001 - 2006)
seniorzy7 lat(19 startów w latach 2001 - 2007)

Polityka prywatności Judostat.pl