Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kinga Kubicka
 


Ostatni klub:WKS Flota Gdynia
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UMKS Żak Kielce (31) (1996 - 2004)
KU AZS P¦ Kielce (10) (2004 - 2007)
WKS Flota Gdynia (19) (2008 - 2017)
Kategorie wagowe:
-32 kg(1 start w roku 1996)
-36 kg(2 starty w roku 1997)
-40 kg(1 start w roku 1999)
-44 kg(4 starty w roku 2000)
-48 kg(52 startów w latach 2000-2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-32 kg(1 start w roku 1996)
-36 kg(2 starty w roku 1997)
-40 kg(1 start w roku 1999)
-44 kg(1 start w roku 2000)
-48 kg(22 startów w latach 2001-2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek, Wrocław; 06.12.1996
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Opole; 22-23.09.2017
Długość kariery startowej:20 lat, 294 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(2 starty w latach 1996 - 1997)
juniorzy młodsi4 lata(5 startów w latach 1997 - 2000)
juniorzy3 lata(7 startów w latach 2000 - 2002)
młodzież6 lat(6 startów w latach 2001 - 2006)
seniorzy17 lat(40 startów w latach 2001 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl