Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Katarzyna Pasternak
 


Ostatni klub:TS Gwardia Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ ASzWoj Warszawa (39) (2000 - 2007)
TS Gwardia Warszawa (5) (2008 - 2009)
Kategorie wagowe:
-36 kg(1 start w roku 2000)
-40 kg(4 starty w latach 2001-2002)
-44 kg(5 startów w latach 2002-2003)
-52 kg(32 startów w latach 2004-2008)
-57 kg(2 starty w roku 2009)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-36 kg(1 start w roku 2000)
-40 kg(2 starty w latach 2001-2002)
-44 kg(1 start w roku 2003)
-52 kg(10 startów w latach 2004-2008)
-57 kg(1 start w roku 2009)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, S逝psk; 03.12.2000
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski M這dzie篡, Wroc豉w; 09-10.05.2009
Długość kariery startowej:8 lat, 153 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 2000 - 2001)
juniorzy m這dsi3 lata(6 startów w latach 2001 - 2003)
juniorzy5 lat(9 startów w latach 2002 - 2006)
m這dzie6 lat(6 startów w latach 2004 - 2009)
seniorzy6 lat(21 startów w latach 2004 - 2009)

Polityka prywatności Judostat.pl