Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Przemys豉w Jaroszewski
 


Ostatni klub:UKS Narew Łapy
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Warszawa (28) (2001 - 2006)
UKS Narew ζpy (19) (1999 - 2014)
Kategorie wagowe:
-73 kg(1 start w roku 1999)
-90 kg(18 startów w latach 2000-2002)
-100 kg(13 startów w latach 2003-2006)
+100 kg(11 startów w latach 2009-2014)
OPEN(3 starty w latach 2009-2011)
+75 kg(1 start w roku 2010)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-73 kg(1 start w roku 1999)
-90 kg(5 startów w latach 2000-2002)
-100 kg(6 startów w latach 2003-2006)
+100 kg(3 starty w latach 2009-2011)
OPEN(3 starty w latach 2009-2011)
+75 kg(1 start w roku 2010)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Og鏊nopolska Olimpiada M這dzie篡, 安idnik; 06-09.05.1999
Ostatnie zawody:Puchar Polski Seniorek i Senior闚, Suchy Las; 10.05.2014
Długość kariery startowej:15 lat, 4 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy m這dsi1 rok(1 start w roku 1999)
juniorzy2 lata(6 startów w latach 2000 - 2001)
m這dzie4 lata(5 startów w latach 2001 - 2004)
seniorzy14 lat(35 startów w latach 2001 - 2014)

Polityka prywatności Judostat.pl