Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tomasz Czerniawski
 


Ostatni klub:AZS UW Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AZS UW Warszawa (48) (2009 - 2018)
Kategorie wagowe:
-46 kg(1 start w roku 2009)
-55 kg(2 starty w latach 2009-2010)
-60 kg(4 starty w latach 2010-2011)
-66 kg(18 startów w latach 2011-2013)
-73 kg(22 startów w latach 2013-2018)
-81 kg(1 start w roku 2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(2 starty w latach 2012-2013)
-73 kg(10 startów w latach 2014-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Pi豉; 28-29.03.2009
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Senior闚, Warszawa; 05-06.10.2018
Długość kariery startowej:9 lat, 197 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(3 starty w latach 2009 - 2010)
juniorzy m這dsi5 lat(15 startów w latach 2009 - 2013)
juniorzy6 lat(17 startów w latach 2011 - 2016)
m這dzie2 lata(2 starty w latach 2017 - 2018)
seniorzy5 lat(11 startów w latach 2014 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl