Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Justyna Duszyńska
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KJ Koka Jastrzębie-Zdrój (16) (2000 - 2005)
MKS Juvenia Wrocław (1) (2009)
KS AZS-AWF Wrocław (4) (2009 - 2010)
Kategorie wagowe:
-44 kg(1 start w roku 2000)
-48 kg(2 starty w latach 2001-2002)
-52 kg(13 startów w latach 2002-2005)
-63 kg(5 startów w latach 2009-2010)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(1 start w roku 2000)
-48 kg(2 starty w latach 2001-2002)
-52 kg(3 starty w latach 2003-2005)
-63 kg(2 starty w roku 2009)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek, Słupsk; 03.12.2000
Ostatnie zawody:Puchar Polski Seniorek i Seniorów, Opole; 15-16.05.2010
Długość kariery startowej:9 lat, 159 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(2 starty w latach 2000 - 2001)
juniorzy młodsi2 lata(5 startów w latach 2002 - 2003)
juniorzy4 lata(5 startów w latach 2002 - 2005)
młodzież1 rok(1 start w roku 2009)
seniorzy7 lat(8 startów w latach 2004 - 2010)

Polityka prywatności Judostat.pl