Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Karolina Cichy
 


Ostatni klub:GKS Czarni Bytom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
GKS Czarni Bytom (32) (2009 - 2017)
UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry (1) (2012)
Kategorie wagowe:
-40 kg(1 start w roku 2012)
-44 kg(9 startów w latach 2012-2013)
-48 kg(4 starty w latach 2013-2014)
-52 kg(5 startów w latach 2009-2014)
-57 kg(10 startów w latach 2010-2016)
-63 kg(4 starty w latach 2016-2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-40 kg(1 start w roku 2012)
-44 kg(1 start w roku 2013)
-48 kg(1 start w roku 2014)
-57 kg(1 start w roku 2016)
-63 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Bytom; 14-15.11.2009
Ostatnie zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów, Oleśnica; 08.10.2017
Długość kariery startowej:7 lat, 334 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(5 startów w latach 2012 - 2013)
juniorzy młodsi8 lat(24 startów w latach 2009 - 2016)
juniorzy2 lata(4 starty w latach 2016 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl