Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dorota Okienko
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS-AWF Wroc豉w (37) (1994 - 2006)
Kategorie wagowe:
-52 kg(1 start w roku 1994)
-56 kg(2 starty w roku 1995)
-61 kg(2 starty w latach 1996-1997)
-66 kg(1 start w roku 1997)
-70 kg(20 startów w latach 1998-2003)
-78 kg(11 startów w latach 2001-2006)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 1994)
-56 kg(2 starty w roku 1995)
-61 kg(2 starty w latach 1996-1997)
-66 kg(1 start w roku 1997)
-70 kg(6 startów w latach 1998-2003)
-78 kg(3 starty w latach 2001-2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, Kielce; 10-11.12.1994
Ostatnie zawody:Liga Indywidualno-dru篡nowa Seniorek i Senior闚, Wroc豉w; 21-22.10.2006
Długość kariery startowej:11 lat, 313 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1994 - 1995)
juniorzy m這dsi5 lat(5 startów w latach 1995 - 1999)
juniorzy5 lat(4 starty w latach 1997 - 2001)
m這dzie4 lata(5 startów w latach 2001 - 2004)
seniorzy7 lat(21 startów w latach 2000 - 2006)

Polityka prywatności Judostat.pl