Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Robert Wardzała
 


Ostatni klub:KS Błękitni Tarnów
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Błękitni Tarnów (22) (1999 - 2007)
Kategorie wagowe:
-46 kg(1 start w roku 1999)
-50 kg(2 starty w roku 2000)
-60 kg(1 start w roku 2000)
-66 kg(1 start w roku 2001)
-81 kg(1 start w roku 2003)
-90 kg(5 startów w latach 2004-2007)
-100 kg(11 startów w latach 2004-2007)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-46 kg(1 start w roku 1999)
-50 kg(1 start w roku 2000)
-66 kg(1 start w roku 2001)
-90 kg(1 start w roku 2004)
-100 kg(4 starty w latach 2004-2007)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodzików, Wrocław; 21.11.1999
Ostatnie zawody:Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów, Bytom; 13-14.10.2007
Długość kariery startowej:7 lat, 322 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1999)
juniorzy młodsi2 lata(4 starty w latach 2000 - 2001)
juniorzy2 lata(4 starty w latach 2003 - 2004)
młodzież4 lata(5 startów w latach 2004 - 2007)
seniorzy4 lata(8 startów w latach 2004 - 2007)

Polityka prywatności Judostat.pl