Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Paulina Węglarz
 


Nazwisko rodowe:Rainczuk
Ostatni klub:TS Wisła Kraków
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS AWFiS Gdańsk (33) (2000 - 2008)
GKS Czarni Bytom (19) (1996 - 2009)
TS Wisła Kraków (3) (2010)
Kategorie wagowe:
-52 kg(1 start w roku 1996)
-56 kg(1 start w roku 1996)
-61 kg(2 starty w latach 1997-1999)
-63 kg(23 startów w latach 1998-2010)
-70 kg(27 startów w latach 2001-2007)
OPEN(1 start w roku 2005)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-52 kg(1 start w roku 1996)
-56 kg(1 start w roku 1996)
-61 kg(1 start w roku 1997)
-63 kg(9 startów w latach 1998-2010)
-70 kg(9 startów w latach 2001-2006)
OPEN(1 start w roku 2005)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (juniorki), Bytom; 11-12.05.1996
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Koszalin; 24-26.09.2010
Długość kariery startowej:14 lat, 135 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(2 starty w latach 1996 - 1998)
juniorzy5 lat(5 startów w latach 1996 - 2000)
młodzież3 lata(3 starty w latach 2001 - 2003)
seniorzy12 lat(45 startów w latach 1999 - 2010)

Polityka prywatności Judostat.pl