Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Barbara Kulik
 


Ostatni klub:UKJ 225 Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ 225 Warszawa (56) (2011 - 2017)
Kategorie wagowe:
-44 kg(2 starty w roku 2011)
-48 kg(8 startów w latach 2011-2012)
-52 kg(8 startów w roku 2012)
-57 kg(16 startów w latach 2013-2014)
-63 kg(18 startów w latach 2014-2017)
-70 kg(4 starty w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-48 kg(1 start w roku 2012)
-52 kg(1 start w roku 2012)
-57 kg(2 starty w latach 2013-2014)
-63 kg(4 starty w latach 2015-2017)
-70 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Skierniewice; 19-20.03.2011
Ostatnie zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów, Oleśnica; 08.10.2017
Długość kariery startowej:6 lat, 209 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(4 starty w latach 2011 - 2012)
juniorzy młodsi5 lat(29 startów w latach 2011 - 2015)
juniorzy6 lat(19 startów w latach 2012 - 2017)
seniorzy2 lata(4 starty w latach 2016 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl