Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Joanna Kostrz
 


Ostatni klub:UKS Grot Kraków
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MKS CM Jordan Krak闚 (17) (1995 - 2004)
UKS Grot Krak闚 (1) (2011)
Kategorie wagowe:
-48 kg(1 start w roku 1996)
-52 kg(1 start w roku 1995)
-61 kg(1 start w roku 1997)
-63 kg(7 startów w latach 1998-2002)
-70 kg(8 startów w latach 2000-2011)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-48 kg(1 start w roku 1996)
-52 kg(1 start w roku 1995)
-61 kg(1 start w roku 1997)
-63 kg(4 starty w latach 1998-2002)
-70 kg(3 starty w latach 2001-2004)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, Radom; 02-03.12.1995
Ostatnie zawody:OPP Seniorek i Senior闚, Bytom; 14-15.05.2011
Długość kariery startowej:15 lat, 161 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 1995)
juniorzy m這dsi3 lata(3 starty w latach 1997 - 1999)
juniorzy5 lat(4 starty w latach 1996 - 2000)
m這dzie4 lata(5 startów w latach 2001 - 2004)
seniorzy11 lat(5 startów w latach 2001 - 2011)

Polityka prywatności Judostat.pl