Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dawid Reneson
 


Ostatni klub:KS Błękitni Tarnów
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS B喚kitni Tarn闚 (26) (2013 - 2017)
Kategorie wagowe:
-46 kg(2 starty w roku 2013)
-50 kg(1 start w roku 2013)
-55 kg(5 startów w roku 2014)
-60 kg(5 startów w roku 2015)
-66 kg(13 startów w latach 2016-2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-46 kg(1 start w roku 2013)
-55 kg(1 start w roku 2014)
-66 kg(2 starty w latach 2016-2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:OPP M這dziczek i M這dzik闚, Suchy Las ; 23.03.2013
Ostatnie zawody:XVI Judo Baltic Cup - PP juniorek i junior闚, Gdynia; 11.11.2017
Długość kariery startowej:4 lata, 235 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(5 startów w latach 2013 - 2014)
juniorzy m這dsi4 lata(18 startów w latach 2014 - 2017)
juniorzy1 rok(3 starty w roku 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl