Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Bahjat Qaddourah
 


Ostatni klub:GKS Czarni Bytom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
GKS Czarni Bytom (24) (1992 - 2014)
Kategorie wagowe:
-71 kg(1 start w roku 1992)
-75 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-78 kg(11 startów w latach 1994-1999)
-80 kg(1 start w roku 1993)
-81 kg(2 starty w roku 1998)
-100 kg(7 startów w latach 2006-2014)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-71 kg(1 start w roku 1992)
-75 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-78 kg(10 startów w latach 1994-1997)
-80 kg(1 start w roku 1993)
-81 kg(2 starty w roku 1998)
-100 kg(3 starty w latach 2006-2014)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Junior闚 M這dszych, Wroc豉w; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Senior闚 i Seniorek, Katowice; 03-04.10.2014
Długość kariery startowej:22 lat, 124 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy m這dsi3 lata(3 starty w latach 1992 - 1994)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1994 - 1997)
m這dzie4 lata(3 starty w latach 1995 - 1998)
seniorzy20 lat(12 startów w latach 1995 - 2014)

Polityka prywatności Judostat.pl