Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Robert Krawczyk
 


Ostatni klub:GKS Czarni Bytom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
GKS Czarni Bytom (54) (1992 - 2012)
Kategorie wagowe:
-56 kg(1 start w roku 1992)
-57 kg(1 start w roku 1993)
-71 kg(2 starty w roku 1994)
-78 kg(6 startów w latach 1995-1999)
-81 kg(28 startów w latach 1998-2009)
-90 kg(8 startów w latach 2008-2012)
OPEN(5 startów w latach 2002-2009)
+75 kg(3 starty w latach 1998-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-56 kg(1 start w roku 1992)
-57 kg(1 start w roku 1993)
-71 kg(2 starty w roku 1994)
-78 kg(5 startów w latach 1995-1997)
-81 kg(9 startów w latach 1998-2009)
-90 kg(3 starty w latach 2010-2012)
OPEN(5 startów w latach 2002-2009)
+75 kg(3 starty w latach 1998-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików, Koszalin; 05-06.12.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Luboń; 19-21.10.2012
Długość kariery startowej:19 lat, 317 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1992)
juniorzy młodsi3 lata(3 starty w latach 1993 - 1995)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1994 - 1995)
młodzież1 rok(1 start w roku 1996)
seniorzy17 lat(47 startów w latach 1996 - 2012)

Polityka prywatności Judostat.pl