Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Katarzyna Pankowska
 


Ostatni klub:PTS Gwardia Bydgoszcz
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
PTS Gwardia Bydgoszcz (26) (2000 - 2006)
Kategorie wagowe:
-70 kg(13 startów w latach 2000-2006)
-78 kg(13 startów w latach 2003-2006)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-70 kg(4 starty w latach 2000-2006)
-78 kg(4 starty w latach 2003-2006)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski M這dziczek, S逝psk; 03.12.2000
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski M這dzie篡, Wroc豉w; 07-08.10.2006
Długość kariery startowej:5 lat, 303 dni
Starty w grupach wiekowych:
m這dzicy1 rok(1 start w roku 2000)
juniorzy m這dsi2 lata(3 starty w latach 2001 - 2002)
juniorzy3 lata(9 startów w latach 2003 - 2005)
m這dzie2 lata(3 starty w latach 2005 - 2006)
seniorzy4 lata(10 startów w latach 2003 - 2006)

Polityka prywatności Judostat.pl