Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Koroza
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1992 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 2 0 0 0 0 0 0 1
1994 1 1 0 0 2 0 0 0 0
1995 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1998 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1999 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 10 6 3 0 2 0 0 0 1


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 3 2 2 0 2 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzieży 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1 0 0 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 1 1 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 10 6 3 0 2 0 0 0 1
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -78 kg 3 2 / 2 50%
2. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 seniorzy -78 kg 1 4 / 0 100%
3. Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 seniorzy -78 kg 2 2 / 1 66.67%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 seniorzy -78 kg 1 3 / 0 100%
5. Mistrzostwa Polski Open Kraków 30.10.1999 seniorzy +60 kg 2 4 / 1 80%
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 seniorzy -78 kg 3 2 / 1 66.67%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 seniorzy -78 kg 3 3 / 1 75%
8. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 młodzież -70 kg 1 4 / 0 100%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 seniorzy -72 kg 2 2 / 1 66.67%
10. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy -72 kg 1 4 / 0 100%
11. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 młodzież -72 kg 1 4 / 0 100%
12. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy -72 kg 1 3 / 0 100%
13. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 młodzież -72 kg 1 4 / 0 100%
14. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 młodzież -72 kg 1 3 / 0 100%
15. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 juniorzy -72 kg 2 3 / 1 75%
16. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -72 kg 5 3 / 2 60%
17. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy OPEN 5 3 / 2 60%
18. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 13.11.1993 młodzież -72 kg 2 2 / 1 66.67%
19. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy -72 kg 2 3 / 1 75%
20. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 12-13.09.1992 juniorzy -72 kg 1 0 / 0 ---
21. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 juniorzy młodsi -72 kg 1 3 / 0 100%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -78 kg 2 / 2 50%
2. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 seniorzy -78 kg 4 / 0 100%
3. Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 seniorzy -78 kg 2 / 1 66.67%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 seniorzy -78 kg 3 / 0 100%
5. Mistrzostwa Polski Open Kraków 30.10.1999 seniorzy +60 kg 4 / 1 80%
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 seniorzy -78 kg 2 / 1 66.67%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 seniorzy -78 kg 3 / 1 75%
8. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 młodzież -70 kg 4 / 0 100%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 seniorzy -72 kg 2 / 1 66.67%
10. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy -72 kg 4 / 0 100%
11. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 młodzież -72 kg 4 / 0 100%
12. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy -72 kg 3 / 0 100%
13. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 młodzież -72 kg 4 / 0 100%
14. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 młodzież -72 kg 3 / 0 100%
15. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 juniorzy -72 kg 3 / 1 75%
16. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -72 kg 3 / 2 60%
17. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy OPEN 3 / 2 60%
18. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 13.11.1993 młodzież -72 kg 2 / 1 66.67%
19. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy -72 kg 3 / 1 75%
20. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy -72 kg 0 / 1 0%
21. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 12-13.09.1992 juniorzy -72 kg 0 / 0 ---
22. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 juniorzy młodsi -72 kg 3 / 0 100%
RAZEM 61 / 15 80.26%

Polityka prywatności Judostat.pl