Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Sebastian Dałek
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1992 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1994 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1997 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 1 1 3 0 0 0 0 0 14


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 0 0 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 1 1 3 0 0 0 0 0 14
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 06-07.03.1999 młodzież -81 kg 3 4 / 1 80%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -71 kg 3 5 / 1 83.33%
3. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 14-15.05.1994 juniorzy młodsi -65 kg 3 4 / 1 80%
4. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 29-30.05.1993 juniorzy młodsi -57 kg 2 4 / 1 80%
5. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 młodzicy -51 kg 1 4 / 0 100%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -73 kg 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 seniorzy -73 kg 1 / 2 33.33%
3. Grand Prix Seniorów Gdańsk 01-02.04.2000 seniorzy -81 kg 1 / 2 33.33%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 seniorzy -73 kg 1 / 1 50%
5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 06-07.03.1999 młodzież -81 kg 4 / 1 80%
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 seniorzy -73 kg 1 / 1 50%
7. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 młodzież -73 kg 2 / 2 50%
8. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -71 kg 5 / 1 83.33%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 seniorzy -71 kg 0 / 1 0%
10. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy -71 kg 1 / 2 33.33%
11. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy -71 kg 0 / 1 0%
12. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 młodzież -71 kg 0 / 1 0%
13. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 juniorzy -71 kg 2 / 2 50%
14. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 młodzież -65 kg 1 / 1 50%
15. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 juniorzy -65 kg 0 / 2 0%
16. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 14-15.05.1994 juniorzy młodsi -65 kg 4 / 1 80%
17. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy -60 kg 0 / 1 0%
18. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 29-30.05.1993 juniorzy młodsi -57 kg 4 / 1 80%
19. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 młodzicy -51 kg 4 / 0 100%
RAZEM 33 / 25 56.9%

Polityka prywatności Judostat.pl