Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Aleksandra Zasada
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1995 0 0 1 0 0 0 1 0 2
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1997 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1998 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 0 0 1 0 1 0 2 0 10


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 0 0 1 0 1 0 2 0 10
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 młodzież -70 kg 5 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 młodzież -66 kg 7 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 juniorzy -66 kg 3 4 / 1 80%
4. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 młodzież -66 kg 7 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 03-04.04.1998 młodzież -70 kg 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 młodzież -66 kg 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy -66 kg 0 / 1 0%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy OPEN 0 / 2 0%
5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 młodzież -66 kg 1 / 1 50%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 juniorzy -66 kg 4 / 1 80%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy -66 kg 2 / 2 50%
8. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy OPEN 0 / 2 0%
9. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 młodzież -66 kg 2 / 2 50%
10. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 juniorzy -61 kg 0 / 1 0%
11. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -61 kg 0 / 2 0%
12. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy -72 kg 0 / 1 0%
13. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Grudziądz 05-06.06.1993 juniorzy młodsi -72 kg 0 / 1 0%
14. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 juniorzy młodsi -72 kg 0 / 1 0%
RAZEM 13 / 21 38.24%

Polityka prywatności Judostat.pl