Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dorota Wota
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1991 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1993 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1994 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1995 0 0 3 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 2 0 0 0 1 0 0
1997 1 1 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 2 3 7 0 0 0 2 0 1


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 1 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 2 3 7 0 0 0 2 0 1
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 seniorzy -52 kg 1 4 / 0 100%
2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 młodzież -52 kg 2 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy -52 kg 7 2 / 2 50%
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (juniorki) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy -52 kg 3 5 / 1 83.33%
5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 młodzież -48 kg 3 4 / 1 80%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 juniorzy -48 kg 3 4 / 1 80%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy -48 kg 3 4 / 1 80%
8. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 młodzież -48 kg 3 4 / 1 80%
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 juniorzy -44 kg 1 4 / 0 100%
10. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy -44 kg 2 3 / 1 75%
11. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Grudziądz 05-06.06.1993 juniorzy młodsi -44 kg 7 2 / 2 50%
12. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 młodzicy -40 kg 3 3 / 1 75%
13. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 juniorzy młodsi -40 kg 3 3 / 1 75%
14. Mistrzostwa Polski Młodziczek Koszalin 07-08.12.1991 młodzicy -36 kg 2 3 / 1 75%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 seniorzy -52 kg 4 / 0 100%
2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 22-23.02.1997 młodzież -52 kg 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy -52 kg 2 / 2 50%
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (juniorki) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy -52 kg 5 / 1 83.33%
5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 15-17.02.1996 młodzież -48 kg 4 / 1 80%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 juniorzy -48 kg 4 / 1 80%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy -48 kg 4 / 1 80%
8. Mistrzostwa Polski Młodzieży Bydgoszcz 17-18.02.1995 młodzież -48 kg 4 / 1 80%
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 juniorzy -44 kg 4 / 0 100%
10. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
11. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy -44 kg 3 / 1 75%
12. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Grudziądz 05-06.06.1993 juniorzy młodsi -44 kg 2 / 2 50%
13. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Koszalin 05-06.12.1992 młodzicy -40 kg 3 / 1 75%
14. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 juniorzy młodsi -40 kg 3 / 1 75%
15. Mistrzostwa Polski Młodziczek Koszalin 07-08.12.1991 młodzicy -36 kg 3 / 1 75%
RAZEM 49 / 16 75.38%

Polityka prywatności Judostat.pl