Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tomasz Grodzicki
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0 4


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy -71 kg 0 / 2 0%
2. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy -71 kg 0 / 1 0%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 08-10.09.1995 juniorzy -71 kg 0 / 1 0%
4. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Włocławek 14-15.05.1994 juniorzy młodsi -71 kg 0 / 2 0%
RAZEM 0 / 6 0%

Polityka prywatności Judostat.pl