Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maria Gontowicz-Szałas
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1982 2 0 1 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1984 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1985 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 8 0 3 0 0 0 0 0 0


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 6 0 2 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 0 0 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 8 0 3 0 0 0 0 0 0
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -56 kg 1 4 / 0 100%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek Kielce 27-28.09.1991 seniorzy -56 kg 1 5 / 0 100%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek Opole 15-16.04.1989 seniorzy -56 kg 1 5 / 0 100%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek Katowice 28-29.03.1987 seniorzy -56 kg 1 5 / 0 100%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek Bełchatów 26-27.01.1985 seniorzy -56 kg 1 5 / 0 100%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek Białystok 28-29.04.1984 juniorzy -61 kg 1 0 / 0 ---
7. Mistrzostwa Polski Seniorek Wrocław 01.04.1984 seniorzy -56 kg 3 4 / 1 80%
8. Mistrzostwa Polski Seniorek Słupsk 05.02.1983 seniorzy -56 kg 3 3 / 1 75%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek Włocławek 06-07.11.1982 seniorzy -56 kg 1 0 / 0 ---
10. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek Radom 09.10.1982 juniorzy -56 kg 1 0 / 0 ---
11. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek Łódź 25-26.09.1982 seniorzy -56 kg 3 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -56 kg 4 / 0 100%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek Kielce 27-28.09.1991 seniorzy -56 kg 5 / 0 100%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek Opole 15-16.04.1989 seniorzy -56 kg 5 / 0 100%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek Katowice 28-29.03.1987 seniorzy -56 kg 5 / 0 100%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek Bełchatów 26-27.01.1985 seniorzy -56 kg 5 / 0 100%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek Białystok 28-29.04.1984 juniorzy -61 kg 0 / 0 ---
7. Mistrzostwa Polski Seniorek Wrocław 01.04.1984 seniorzy -56 kg 4 / 1 80%
8. Mistrzostwa Polski Seniorek Słupsk 05.02.1983 seniorzy -56 kg 3 / 1 75%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek Włocławek 06-07.11.1982 seniorzy -56 kg 0 / 0 ---
10. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek Radom 09.10.1982 juniorzy -56 kg 0 / 0 ---
11. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek Łódź 25-26.09.1982 seniorzy -56 kg 0 / 0 ---
RAZEM 31 / 2 93.94%

Polityka prywatności Judostat.pl