Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Małgorzata Jankowska
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1991 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1992 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1993 0 1 0 0 1 0 0 0 2
1994 0 1 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 0 3 1 0 3 0 0 0 3


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 1 1 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 3 1 0 3 0 0 0 3
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 młodzież +72 kg 5 1 / 3 25%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 juniorzy +72 kg 2 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 13.11.1993 młodzież +72 kg 5 1 / 2 33.33%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy +72 kg 2 3 / 1 75%
5. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 12-13.09.1992 juniorzy -72 kg 5 0 / 0 ---
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 juniorzy młodsi -72 kg 2 2 / 1 66.67%
7. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Poznań 01-04.05.1991 juniorzy młodsi -72 kg 3 4 / 1 80%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 15-16.10.1994 młodzież +72 kg 1 / 3 25%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Bielsko-Biała 17-18.09.1994 juniorzy +72 kg 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 13.11.1993 młodzież +72 kg 1 / 2 33.33%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy +72 kg 3 / 1 75%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy -72 kg 0 / 1 0%
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy OPEN 0 / 1 0%
7. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 12-13.09.1992 juniorzy -72 kg 0 / 0 ---
8. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 06-07.06.1992 juniorzy młodsi -72 kg 2 / 1 66.67%
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Poznań 01-04.05.1991 juniorzy młodsi -72 kg 4 / 1 80%
10. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Płock 21-23.06.1989 juniorzy młodsi -66 kg 0 / 1 0%
RAZEM 14 / 12 53.85%

Polityka prywatności Judostat.pl