Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Laura Ku¶
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1989 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1992 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 0 0 0 0 3 0 5


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 2 0 1
RAZEM 0 0 0 0 0 0 3 0 5
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -72 kg 7 0 / 2 0%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Koszalin 04-05.05.1990 juniorzy młodsi +66 kg 7 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Płock 21-23.06.1989 juniorzy młodsi +72 kg 7 1 / 2 33.33%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -72 kg 0 / 2 0%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy -72 kg 0 / 1 0%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -72 kg 0 / 2 0%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek Kielce 27-28.09.1991 seniorzy -72 kg 0 / 2 0%
5. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Piła 14-15.09.1991 juniorzy -72 kg 0 / 1 0%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Koszalin 04-05.05.1990 juniorzy młodsi +66 kg 2 / 2 50%
7. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Płock 21-23.06.1989 juniorzy młodsi +72 kg 1 / 2 33.33%
8. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław 27-28.06.1988 juniorzy młodsi +72 kg 0 / 2 0%
RAZEM 3 / 14 17.65%

Polityka prywatności Judostat.pl