Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Katarzyna Urbicka
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1989 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1991 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1993 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 0 1 1 0 2 0 0 0 2


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 1 0 0 1 0 0 0 1
RAZEM 0 1 1 0 2 0 0 0 2
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy +72 kg 5 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek Wroc³aw 12-13.09.1992 juniorzy +72 kg 3 0 / 0 ---
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Poznań 01-04.05.1991 juniorzy m³odsi +72 kg 2 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek M³odszych P³ock 21-23.06.1989 juniorzy m³odsi +72 kg 5 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 16-17.10.1993 juniorzy +72 kg 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek Wroc³aw 12-13.09.1992 juniorzy +72 kg 0 / 0 ---
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy +72 kg 0 / 1 0%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów M³odszych Poznań 01-04.05.1991 juniorzy m³odsi +72 kg 3 / 1 75%
5. Mistrzostwa Polski Juniorek M³odszych Koszalin 04-05.05.1990 juniorzy m³odsi +66 kg 1 / 2 33.33%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek M³odszych P³ock 21-23.06.1989 juniorzy m³odsi +72 kg 2 / 2 50%
RAZEM 8 / 8 50%

Polityka prywatności Judostat.pl