Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Harnuszkiewicz
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1985 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1986 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1988 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1989 0 1 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 1 1 2 0 1 0 1 0 0


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 1 2 0 1 0 1 0 0
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Grudziądz 02-03.06.1989 młodzież -56 kg 2 3 / 1 75%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek Opole 15-16.04.1989 seniorzy -56 kg 5 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 09-10.04.1988 juniorzy -52 kg 3 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo 10-11.05.1987 juniorzy -52 kg 7 3 / 2 60%
5. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź 01-02.07.1986 juniorzy młodsi -52 kg 1 5 / 0 100%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław 17.05.1985 juniorzy młodsi -48 kg 3 4 / 1 80%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży (kobiety) Grudziądz 02-03.06.1989 młodzież -56 kg 3 / 1 75%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek Opole 15-16.04.1989 seniorzy -56 kg 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek Wrocław 09-10.04.1988 juniorzy -52 kg 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek Sztutowo 10-11.05.1987 juniorzy -52 kg 3 / 2 60%
5. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Łódź 01-02.07.1986 juniorzy młodsi -52 kg 5 / 0 100%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Wrocław 17.05.1985 juniorzy młodsi -48 kg 4 / 1 80%
RAZEM 20 / 7 74.07%

Polityka prywatności Judostat.pl