Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Nikodem Szyszko
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2016 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2017 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RAZEM 0 0 1 0 1 0 1 0 0


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
mistrzowskie inne 0 0 1 0 0 0 0 0 0
towarzyskie 0 0 0 0 1 0 1 0 0
RAZEM 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 真kowo 27.04.2019 dzieci -41 kg 7 1 / 2 33.33%
2. Zukovia Judo Cup 2017 U11 真kowo 29.04.2017 dzieci m這dsze GR-7 3 3 / 1 75%
3. XXVI Turniej Judo im. Antoniego Reitera U10 Gda雟k 26.11.2016 dzieci m這dsze -33 kg 5 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 真kowo 27.04.2019 dzieci -41 kg 1 / 2 33.33%
2. Zukovia Judo Cup 2017 U11 真kowo 29.04.2017 dzieci m這dsze GR-7 3 / 1 75%
3. XXVI Turniej Judo im. Antoniego Reitera U10 Gda雟k 26.11.2016 dzieci m這dsze -33 kg 0 / 0 ---
RAZEM 4 / 3 57.14%

Polityka prywatności Judostat.pl